[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
// :: เทศบาลตำบลแม่เมาะ :: ร่วมคิด ร่วมทำ นำพัฒนา พาท้องถิ่นเจริญ ::
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
เมนูหลัก
แผนพัฒนา
ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 22 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
ฝากข้อความ
ชื่อ :
ข้อความ

Close
:) :D :(
:o :p ;)
:| x( :~
(ตัวแสดงอารมณ์)

poll

   ท่านต้องการให้เทศบาลพัฒนางานด้านมากที่สุด ?


 1. บริการสาธารณูปโภค
 2. ส่งเสริมอาชีพและรายได้ของชุมชน
 3. ประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนของเจ้าหน้าที่
 4. ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
 5. ประเพณีและวัฒนธรรมของท้องถิ่น


ค้นหาจาก google

  
ประวัติเทศบาล  
 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
 • ประวัติและที่ตั้งของเทศบาลตำบลแม่เมาะ
            เทศบาล ตำบลแม่เมาะ เป็นเทศบาลตำบล 1 ใน 5 ขององค์การบริหารส่วนตำบลของอำเภอแม่เมาะ ได้รับการยกฐานะจากองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นเทศบาลตำบล ตามประกาศกระทรวง มหาดไทย และมีผลบังคับใช้ เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2550 และที่ทำการเทศบาลตำบลแม่เมาะ ตั้งอยู่เลขที่ 390 หมู่บ้านนาแขมพัฒนา หมู่ที่ 11 ริมถนนสายเข้าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง 52220 โทรศัพท์ 054-340104
  , Fax. 054-340104 ต่อ 120
 1. เนื้อที่และลักษณะภูมิศาสตร์ของพื้นที่ในความรับผิดชอบของ เทศบาลตำบลแม่เมาะ
            เขต ดำเนินการของเทศบาลตำบลแม่เมาะมีพื้นที่รวมทั้งสิ้น 117.5 ตารางกิโลเมตร หรือ 73,311 ไร่ ลักษณะภูมิประเทศของเทศบาลตำบลแม่เมาะส่วนมากประมาณ 70 % เป็นภูเขา และ 30 % เป็นพื้นที่ราบ
 2. ประชากร
            จำนวนหลังคาเรือนทั้งหมดในเขตเทศบาลตำบล แม่เมาะ มีจำนวน 7,303 หลังคาเรือนจาก 11 หมู่บ้าน มีประชากรทั้งหมด 16,517 คน
 3. ประชากร
            จำนวนหลังคาเรือนทั้งหมดในเขตเทศบาลตำบล แม่เมาะ มีจำนวน 7,303 หลังคาเรือนจาก 11 หมู่บ้าน มีประชากรทั้งหมด 16,517 คน
 4. สภาพทางเศรษฐกิจ
            4.1 อาชีพ การประกอบอาชีพของราษฎรในเขตเทศบาลตำบลแม่เมาะ มีดังนี้
            - ประกอบอาชีพเกษตรกร ประมาณ 9 %
            - รับราชการ, พนักงานรัฐวิสาหกิจ ประมาณ 14 %
            - พนักงานหน่วยงานเอกชน ประมาณ 6 %
             - ธุรกิจส่วนตัว ประมาณ 5 %
            - รับจ้างทำงานทั่วไป ประมาณ 52 %
            - อื่น ๆ ประมาณ 14 %
            4.2 หน่วยงานธุรกิจในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลแม่เมาะมีดังนี้
            - ธนาคาร 3 แห่ง
            - ปั๊มน้ำมัน 3 แห่ง
            - โรงไฟฟ้าแม่เมาะ 13 โรง
            - โรงน้ำแข็ง 2 แห่ง
            - สถานบริการห้องพัก 2 แห่ง
 5. สภาพทางสังคม
            5.1 ด้านการศึกษา มีสถานศึกษาในพื้นที่ ดังนี้
            - โรงเรียนประถมศึกษา 5 แห่ง
            - โรงเรียนมัธยมศึกษา 1 แห่ง
            - วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ.แม่เมาะ 1 แห่ง
            - โรงเรียนอนุบาล 3 ขวบ ทต.แม่เมาะ 1 แห่ง
            - โรงเรียนอนุบาล (กฟผ.แม่แมาะ) 1 แห่ง
            - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 5 แห่ง
            - ศูนย์การเรียนชุมชน 1 แห่ง
            - ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน อำเภอแม่เมาะ 1 แห่ง
            - ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน/ห้องสมุด 11 แห่ง
            5.2 สถานพยาบาล ในพื้นที่มีดังนี้
            - โรงพยาบาลของรัฐ ขนาด 30 เตียงจำนวน 1 แห่ง
            - สถานพยาบาลของรัฐวิสาหกิจ ขนาด 10 เตียง จำนวน 1 แห่ง
            - ร้านขายยาแผนปัจจุบัน จำนวน 10 แห่ง
            - คลีนิคเอกชน จำนวน 2 แห่ง
            ผู้เข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลต่าง ๆ (จำนวนต่อปี)
            - สถานพยาบาลของรัฐบาล 87,014 คน
            เป็นผู้ป่วยใน 1,754 คน และผู้ป่วยนอก 88,768 คน
            - สถานพยาบาลของรัฐวิสาหกิจ 99,396 คน
            เป็นผู้ป่วยนอก 99,396 คน
            5.3 หน่วยงานให้ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินประชาชน ดังนี้
            - สถานีตำรวจจำนวน 1 แห่ง
            - สถานีดับเพลิง 3 แห่ง
            มีที่ตั้ง คือ
            1. ที่ทำการเทศบาลตำบลแม่เมาะ
            2. ที่ทำการ กฟผ.แม่เมาะ
            3. งานบริการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อาคารที่ทำการศูนย์อาสา สมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ
 6. ด้านสาธารณูปการ มีดังนี้
            6.1 การคมนาคม
            มี ถนนลาดยางเป็นสายหลักเชื่อมผ่านทุกหมู่บ้าน และถนนในหมู่บ้านเป็นถนนคอนกรีต ยกเว้นบ้านใหม่นาแขม หมู่ที่ 7 ซึ่งถนนภายในหมู่บ้านส่วนมาก เป็นถนนลาดยางการติดต่อระหว่างหมู่บ้านอื่นๆ ติดต่อได้สะดวก เพราะมีถนนเชื่อมกันหลายสาย และบางสายเป็นถนนลูกรัง ซึ่งจะดำเนินการปรับปรุงเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กต่อไป และมีสถานีจอดรถไฟ 1 แห่ง สายกรุงเทพ - เชียงใหม่ แต่ในพื้นที่ไม่มีการคมนาคมทางน้ำและทางอากาศ
            6.2 การโทรคมนาคม
            - ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข 1 แห่ง
            - ชุมสายโทรศัพท์แม่เมาะ 1 แห่ง
            6.3 การไฟฟ้า
            ในพื้นที่เทศบาลตำบลแม่เมาะ ทุก ๆ หมู่บ้านมี ไฟฟ้าใช้ทุกหลังคาเรือน
 7. สถานที่ท่องเที่ยวตำบลแม่เมาะ
             - ศาลหลักเมือง อำเภอแม่เมาะ
             - ถ้ำอินทร์เนรมิต
             - ศาลาชมวิวของ กฟผ.แม่เมาะ
             - ภูเขาไฟแฝด
             - ศูนย์วัฒนธรรม อำเภอแม่เมาะ
             - ถ้ำเทพย์สถิตย์
             - แผ่นดินหวิด ที่บ้านปงชัย หมู่ที่ 5
             - ถ้ำผาโง้ม
             - ถ้ำวัดเมาะหลวง
             - ถ้ำดอยน้อย
             - ถ้ำผากล้วย
             - ถ้ำดอยงู
 8. พนักงานในเทศบาลตำบลแม่เมาะมีจำนวน บุคลากร 157 คน ประกอบด้วย
            - พนักงานเทศบาลฯ (ข้าราชการประจำ) จำนวน 46 คน
            - ลูกจ้างประจำ จำนวน 8 คน
            - พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 50 คน
            - พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 53 คน
 9. ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของ เทศบาลตำบลแม่เมาะ
            - รางวัลชนะเลิศสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลดีเด่น ระดับจังหวัด ปี 2538
            - องค์การบริหารส่วนตำบล ต้นแบบ ปี 2541
            - ชนะเลิศการดำเนินงานควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าระดับจังหวัด ปี 2544
            - รางวัลชนะเลิศตลาดดีมีมาตรฐานระดับจังหวัด ประจำปี 2550
            - รางวัลชนะเลิศตลาดดีมีมาตรฐานระดับภาค ประจำปี 2550
            - ชนะเลิศการประกวด อปท.ที่มีผลการดำเนินงาน โครงการจัดระเบียบการจำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะฯ ดีเด่น ประจำปี 2550 ( อปท.ที่มีรายได้ไม่รวมเงินอุดหนุนตั้งแต่ 50 ล้านบาทขึ้นไป )