[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
เทศบาลตำบลแม่เมาะ-ปีงบประมาณ พ.ศ.2560


ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป 
IP ของคุณคือ 54.224.17.157  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
เมนูหลัก
ข้อมูลพื้นฐาน
ข่าวสาร / ประชาสัมพันธ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น
กฎหมายและระเบียบต่าง ๆ
ฝากข้อความ
ชื่อ :
ข้อความ

Close
:) :D :(
:o :p ;)
:| x( :~
(ตัวแสดงอารมณ์)

link banner

poll

   ท่านคิดว่า เทศบาลตำบลแม่เมาะควรปรับปรุงด้านใด


  1. ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
  2. ด้านข้อมูลข่าวสารที่ให้บริการแก่ประชาชน
  3. ด้านสถานที่ในการบริการข้อมูลข่าวสาร
  4. ด้านวิธีการเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนา
  5. ด้านบริการการรับชำระภาษี  
ข้อมูลสภาพทั่วไป  
 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
ประวัติและที่ตั้งของเทศบาลตำบลแม่เมาะ
              เทศบาล ตำบลแม่เมาะ เป็นเทศบาลตำบล 1 ใน 5 ขององค์การบริหารส่วนตำบลของอำเภอแม่เมาะ ได้รับการยกฐานะจากองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นเทศบาลตำบล ตามประกาศกระทรวง มหาดไทย และมีผลบังคับใช้ เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2550 และที่ทำการเทศบาลตำบลแม่เมาะ ตั้งอยู่เลขที่ 390 หมู่บ้านนาแขมพัฒนา หมู่ที่ 11 ริมถนนสายเข้าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง 52220 โทรศัพท์ 054-340104, Fax. 054-340104 ต่อ 120
1. เนื้อที่และลักษณะภูมิศาสตร์ของพื้นที่ในความรับผิดชอบของ เทศบาลตำบลแม่เมาะ
              เขต ดำเนินการของเทศบาลตำบลแม่เมาะมีพื้นที่รวมทั้งสิ้น 117.5 ตารางกิโลเมตร หรือ 73,311 ไร่ ลักษณะภูมิประเทศของเทศบาลตำบลแม่เมาะส่วนมากประมาณ 70 % เป็นภูเขา และ 30 % เป็นพื้นที่ราบ
2.ประชากร
              จำนวนหลังคาเรือนทั้งหมดในเขตเทศบาลตำบล แม่เมาะ มีจำนวน 7,303 หลังคาเรือนจาก 11 หมู่บ้าน มีประชากรทั้งหมด 16,517 คน
                3.สภาพทางเศรษฐกิจ
              3.1 อาชีพ การประกอบอาชีพของราษฎรในเขตเทศบาลตำบลแม่เมาะ มีดังนี้
              - ประกอบอาชีพเกษตรกร ประมาณ 9 %
              - รับราชการ, พนักงานรัฐวิสาหกิจ ประมาณ 14 %
              - พนักงานหน่วยงานเอกชน ประมาณ 6 %
               - ธุรกิจส่วนตัว ประมาณ 5 %
              - รับจ้างทำงานทั่วไป ประมาณ 52 %
              - อื่น ๆ ประมาณ 14 %
              3.2 หน่วยงานธุรกิจในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลแม่เมาะมีดังนี้
              - ธนาคาร 3 แห่ง
              - ปั๊มน้ำมัน 3 แห่ง
              - โรงไฟฟ้าแม่เมาะ 13 โรง
              - โรงน้ำแข็ง 2 แห่ง
              - สถานบริการห้องพัก 2 แห่ง
4.สภาพทางสังคม
              4.1 ด้านการศึกษา มีสถานศึกษาในพื้นที่ ดังนี้
              - โรงเรียนประถมศึกษา 5 แห่ง
              - โรงเรียนมัธยมศึกษา 1 แห่ง
              - วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ.แม่เมาะ 1 แห่ง
              - โรงเรียนอนุบาล 3 ขวบ ทต.แม่เมาะ 1 แห่ง
              - โรงเรียนอนุบาล (กฟผ.แม่แมาะ) 1 แห่ง
              - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 5 แห่ง
              - ศูนย์การเรียนชุมชน 1 แห่ง
              - ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน อำเภอแม่เมาะ 1 แห่ง
              - ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน/ห้องสมุด 11 แห่ง
              4.2 สถานพยาบาล ในพื้นที่มีดังนี้
              - โรงพยาบาลของรัฐ ขนาด 30 เตียงจำนวน 1 แห่ง
              - สถานพยาบาลของรัฐวิสาหกิจ ขนาด 10 เตียง จำนวน 1 แห่ง
              - ร้านขายยาแผนปัจจุบัน จำนวน 10 แห่ง
              - คลีนิคเอกชน จำนวน 2 แห่ง
              ผู้เข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลต่าง ๆ (จำนวนต่อปี)
              - สถานพยาบาลของรัฐบาล 87,014 คน
              เป็นผู้ป่วยใน 1,754 คน และผู้ป่วยนอก 88,768 คน
              - สถานพยาบาลของรัฐวิสาหกิจ 99,396 คน
              เป็นผู้ป่วยนอก 99,396 คน
              4.3 หน่วยงานให้ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินประชาชน ดังนี้
              - สถานีตำรวจจำนวน 1 แห่ง
              - สถานีดับเพลิง 3 แห่ง
              มีที่ตั้ง คือ
              1. ที่ทำการเทศบาลตำบลแม่เมาะ
              2. ที่ทำการ กฟผ.แม่เมาะ
              3. งานบริการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อาคารที่ทำการศูนย์อาสา สมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ
5.ด้านสาธารณูปการ มีดังนี้
              5.1 การคมนาคม
              มี ถนนลาดยางเป็นสายหลักเชื่อมผ่านทุกหมู่บ้าน และถนนในหมู่บ้านเป็นถนนคอนกรีต ยกเว้นบ้านใหม่นาแขม หมู่ที่ 7 ซึ่งถนนภายในหมู่บ้านส่วนมาก เป็นถนนลาดยางการติดต่อระหว่างหมู่บ้านอื่นๆ ติดต่อได้สะดวก เพราะมีถนนเชื่อมกันหลายสาย และบางสายเป็นถนนลูกรัง ซึ่งจะดำเนินการปรับปรุงเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กต่อไป และมีสถานีจอดรถไฟ 1 แห่ง สายกรุงเทพ - เชียงใหม่ แต่ในพื้นที่ไม่มีการคมนาคมทางน้ำและทางอากาศ
              5.2 การโทรคมนาคม
              - ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข 1 แห่ง
              - ชุมสายโทรศัพท์แม่เมาะ 1 แห่ง
              5.3 การไฟฟ้า
              ในพื้นที่เทศบาลตำบลแม่เมาะ ทุก ๆ หมู่บ้านมี ไฟฟ้าใช้ทุกหลังคาเรือน
6.สถานที่ท่องเที่ยวตำบลแม่เมาะ
               - ศาลหลักเมือง อำเภอแม่เมาะ
               - ถ้ำอินทร์เนรมิต
               - ศาลาชมวิวของ กฟผ.แม่เมาะ
               - ภูเขาไฟแฝด
               - ศูนย์วัฒนธรรม อำเภอแม่เมาะ
               - ถ้ำเทพย์สถิตย์
               - แผ่นดินหวิด ที่บ้านปงชัย หมู่ที่ 5
               - ถ้ำผาโง้ม
               - ถ้ำวัดเมาะหลวง
               - ถ้ำดอยน้อย
               - ถ้ำผากล้วย
               - ถ้ำดอยงู
7.พนักงานในเทศบาลตำบลแม่เมาะมีจำนวน บุคลากร 157 คน ประกอบด้วย
              - พนักงานเทศบาลฯ (ข้าราชการประจำ) จำนวน 46 คน
              - ลูกจ้างประจำ จำนวน 8 คน
              - พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 50 คน
              - พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 53 คน
8.ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของ เทศบาลตำบลแม่เมาะ
              - รางวัลชนะเลิศสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลดีเด่น ระดับจังหวัด ปี 2538
              - องค์การบริหารส่วนตำบล ต้นแบบ ปี 2541
              - ชนะเลิศการดำเนินงานควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าระดับจังหวัด ปี 2544
              - รางวัลชนะเลิศตลาดดีมีมาตรฐานระดับจังหวัด ประจำปี 2550
              - รางวัลชนะเลิศตลาดดีมีมาตรฐานระดับภาค ประจำปี 2550
              - ชนะเลิศการประกวด อปท.ที่มีผลการดำเนินงาน โครงการจัดระเบียบการจำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะฯ ดีเด่น ประจำปี 2550 ( อปท.ที่มีรายได้ไม่รวมเงินอุดหนุนตั้งแต่ 50 ล้านบาทขึ้นไป )

เทศบาลตำบลแม่เมาะ
390 หมู่ 11 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง 52220 โทร 054-340104 ต่อ 114 E-Mail : maemoh@tasaban-maemoh.go.th


@2010-2011 under GNU General Public License Edit&Applied by Wirat Saysim
Powered by : ATOMYMAXSITE 2.5