ชื่อ - นามสกุล :นายไพรัช เมืองดี
ตำแหน่ง :กำนันตำบลแม่เมาะ
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ผู้นำชุมชน
หน้าที่ในกลุ่ม :