กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลแม่เมาะ ได้ดำเนินการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในการทำเหมืองแร่ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.แม่เมาะ)

วันที่ 17 กันยายน 2562 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลแม่เมาะ ได้ดำเนินการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในการทำเหมืองแร่ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.แม่เมาะ) ซึ่งนายชูชีพ บุนนาค นายกเทศมนตรีตำบลแม่เมาะ ได้นำคณะตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในการทำเหมืองแร่ ลงพื้นที่ตรวจสอบ เมื่อเวลา 09.30 น. ที่ผ่านมา

Related posts