การจัดกิจกรรมรื่นเริง และ งดเล่นการพนันทุกชนิด

อำเภอแม่เมาะ แจ้งเวียนหนังสือ ถึง อปท.ในพื้นที่ โดยได้รับแจ้งจากจังหวัด เรื่องแนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติสถานบริการและ พระราชบัญญัติการพนันในช่วงมีงานพระราชพิธีพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และ ระหว่างวันที่ 25 – 29 ตุลาคม 2560 ตามหมายกำหนดพระราชพิธี เพื่อให้มีการปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าว เทศบาลตำบลแม่เมาะ เจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาต งดออกใบอนุญาตจัดให้มีการเล่นการพนันทุกประเภท ตรวจเน้นย้ำมิให้สถานบริการต่างๆ เปิด – ปิด ตามที่กฏหมายกำหนด ตลอดจนกวดขันมิให้มีการเล่นการพนันทุกชนิด รวมทั้งการปล่อยปละละเลยมิให้เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์เข้าไปใช้บริการ ตามประกาศคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 22/2558 วันที่ 22 กรกฏาคม 2558 และ คำสั่งฯ ที่ 46/2559 วันที่ 29 กรกฏาคม 2559 และ มิให้มีการแสดงที่เป็นไปในทางลามกอนาจาร ตามมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ.2509 และแก้ไขเพิ่มเติม *** กรณีการจัดงานเทศกาลประจำปี งานประเพณี หรือ กิจกรรม ประกอบพิธีทางศาสนาหรือ กรณีที่เป็นงานส่วนบุคคลที่จัดตามประเพณีก็ยังสามารถดำเนินการได้ตามปกติ เพียงแต่ขอความร่วมมือให้งดเว้นการแสดงดนตรี และ การละเล่น

 

ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลแม่เมาะ