นวัตกรรมคัดแยกถุงพลาสติกตั้งแต่ต้นทาง

คัดแยกถุงพลาสติกตั้งแต่ต้นทาง เริ่มที่บ้านเราเอง เพื่อลดปัญหาในการกำจัด ลดต้นทุนในการขนส่งขยะ เทศบาลตำบลแม่เมาะ ส่งเสริมให้ประชาชาชนคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง เพื่อลดจำนวนขยะที่จะต้องนำไปกำจัดอย่างถูกวิธี ที่ใช้ระยะทางไกลมากขึ้น และมีค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้น และอาจส่งผลให้ค่าธรรมเนียมการเก็บขยะในเขตเทศบาลตำบลแม่เมาะเพิ่มขึ้น ต่อไปนี้คือนวัตกรรมที่สุดยอดมาก ทำรายได้ประมาณ 30,000 – 70,000 บาทต่อเดือน ขึ้นอยู่กับชนิดและจำนวนของขยะถุงพลาสติก #ถ่ายทำวิดีทัศน์ #แยกขยะต้นทาง #บ้านห้วยรากไม้ทางไปแผ่นดินหวิด บ้านคุณตาเกษมและคุณยายมารยาท สู่สุข