ประกาศกระกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำโซน 1 (ต่อจากเดิม) บ้านเวียงหงส์ล้านนา หมู่ 12 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศกระกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำโซน 1 (ต่อจากเดิม) บ้านเวียงหงส์ล้านนา หมู่ 12 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์