ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมที่สร้างความสุข สนุกสนาน และเชื่อมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนักปั่นจักรยาน พร้อมกับปั่นเพื่อชมแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของอำเภอแม่เมาะ “ ปั่นกับพี่ เที่ยวกับน้อง ปี 4 Maemoh Touring Bike 2020 ต้นปี ๒๕๖๓

…วันพฤหัสบดี ที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. เทศบาลตำบลแม่เมาะ สำนักปลัดเทศบาลฯ โดยงานส่งเสริมการท่องเที่ยว พร้อมด้วย ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพ กฟผ.แม่เมาะ คณะทำงาน ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมที่สร้างความสุข สนุกสนาน และเชื่อมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนักปั่นจักรยาน พร้อมกับปั่นเพื่อชมแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของอำเภอแม่เมาะ “ ปั่นกับพี่ เที่ยวกับน้อง ปี 4 Maemoh Touring Bike 2020 ต้นปี ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมห้วยคิง สำนักงานเทศบาลตำบลแม่เมาะ
…ซึ่งรายละเอียดในการกำหนดวันจัดกิจกรรมนั้น เดิมกำหนดจัดขึ้นในวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๓ ซึ่งในที่ประชุมได้หารือกันเห็นควรเลื่อนวันจัดกิจกรรมออกไปเป็นวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๓ เนื่องจากกำหนดการเดิมมีการจัดกิจกรรมที่ตรงกันค่อนข้างหลายที่ จึงพิจารณาเปลี่ยนแปลงวันดังกล่าวตามมติในที่ประชุม
….นอกจากนี้การลงทะเบียนกำหนดเปิดให้ผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมลงทะเบียน ระหว่างวันที่ ๒๘ – ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ และ รับจำนวนเพียง ๕๐๐ ท่านแรก ที่จะได้รับของที่ระลึกในงาน แล้วจะตรวจสอบความสมบูรณ์ในการลงทะเบียนวันที่ ๑ – ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เป็นต้นไป
….ในการประชุมครั้งนี้ ตามข้อตกลงและความเห็นชอบ พิจารณาแล้วมีมติในการกำหนดวันจัดงาน “ ปั่นกับพี่ เที่ยวกับน้อง ปี 4 Maemoh Touring Bike 2020 ประจำปี ๒๕๖๓ ปล่อยตัว ณ ศาลหลักเมืองอำเภอแม่เมาะ ทั้งนี้ในรายละเอียดต่างๆ คณะทำงานจะแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ทราบในครั้งต่อไป…

ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลแม่เมาะ

Related posts