พิธีบวงสรวงพระภูมิเจ้าที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่เมาะ

เมื่อเวลา 09.00 น. นายชูชีพ บุนนาค นายกเทศมนตรีตำบลแม่เมาะ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร นางนิลุบล วินิจฉัย ประธานสภาเทศบาลตำบลแม่เมาะ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่เมาะ หัวหน้าส่วนราชการ และบุคลากรกองการศึกษา ผู้ปกครองนักเรียน เข้าร่วมพิธีบวงสรวงพระภูมิเจ้าที่เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องจากได้ทำการตั้งศาลใหม่ พร้อมปรับภูมิทัศน์ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 14 พฤศจิกายน 2562 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่เมาะ

ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลแม่เมาะ

Related posts