พิธีรับพระราชทานไฟหลวง

วันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2560 เวลา 14.00 น. นายนิมิตร ผดุงศิลป์ไพโรจน์ นายอำเภอแม่เมาะ พร้อมนายชูชีพ บุนนาค นายกเทศมนตรีตำบลแม่เมาะ และหัวหน้าส่วนราชการอำเภอแม่เมาะ ได้อัญเชิญไฟหลวงพระราชทานมายังที่ทำการอำเภอแม่เมาะ และอัญเชิญประดิษฐานไว้ ณ สำนักงานอำเภอแม่เมาะ เพื่อนำไปในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันที่ 26 ตุลาคม 2560

วันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2560 เวลา 14.00 น. นายนิมิตร ผดุงศิลป์ไพโรจน์ นายอำเภอแม่เมาะ พร้อมนายชูชีพ บุนนาค นายกเทศมนตรีตำบ…

โพสต์โดย ประชาสัมพันธ์ ทต.แม่เมาะ บน 20 ตุลาคม 2017

ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลแม่เมาะ

Related posts