รับมอบโครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล

วันอังคาร ที่ 11 เมษายน 2560 เวลา 13.00 น. นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานรับมอบพัสดุ และถือโอกาสอวยพรปีใหม่สงกรานต์ให้กับคณะผู้บริหารของเทศบาลตำบลแม่เมาะ ในการรับมอบโครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล งบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าแม่เมาะ โดย นายชูชีพ บุนนาค นายกเทศมนตรีตำบลแม่เมาะ ผู้รับมอบโครงการ พร้อมด้วย ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และ ตัวแทนจากชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านเมาะหลวง เจ้าของพื้นที่สนามฟุตซอล โดยมีรายละเอียดอาคารสนามฟุตซอล ดังนี้ ขนาดกว้าง 26.20 เมตร ยาว 35 เมตร มีอัฒจันทร์เหล็ก ขนาดกว้าง 2.80 เมตร ยาว 10.00 เมตร จำนวน 4 อัฒจันทร์ มีประตูสนามฟุตซอล ขนาดกว้าง 3 เมตร สูง 2 เมตร 2 ประตู พร้อมทั้งป้ายประชาสัมพันธ์ ระบบไฟฟ้า และแสงสว่าง โดยใช้งบประมาณในการจัดจ้างนี้ 5,990,000 บาท ( ห้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน ) ซึ่งวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการจัดกิจกรรมการแข่งขันฟุตซอล และจัดกิจกรรมการรแข่งขันกีฬาในร่มอย่างอื่นอีกด้วย ซึ่งทางเทศบาลตำบลแม่เมาะหวังเป็นอย่างว่า สนามฟุตซอลนี้คงจะเป็นประโยชน์กับชุมชนในการกิจกรรมอื่นๆที่ทางชุมชนจัดขึ้นต่อไป

Related posts