เชิญชวนผู้รักในกิจกรรมปั่นจักรยานร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานพิชิตเนินผาแมว ในวันอาทิตย์ที่ 18 มิถุนายน 2560

ชมรมจักรยานแม่เมาะร่วมกับชมรมจักรยาน กฟผ.แม่เมาะ,เทศบาลตำบลแม่เมาะ ขอเชิญชวนผู้รักในกิจกรรมปั่นจักรยานร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานพิชิตเนินผาแมว ในวันอาทิตย์ที่ 18 มิถุนายน 2560 ค่าลงทะเบียนเพียงท่านละ 100 บาท ระยะทางประมาณ 37 กิโลเมตร เส้นทางปั่นจักรยาน ปล่อยตัว ณ เทศบาลตำบลแม่เมาะ – ผ่านบ้านหัวเสือ – ผ่านบ้านดอนมูล – แวะพักรถจักรยาน บริการน้ำดื่ม ณ โรงเรียนบ้านผาแมว – ผ่านแยกเข้าบ้านผาแมว – ผ่านบ้านห้วยรากไม้ – สิ้นสุดเส้นทาง ณ ถ้ำดอยน้อย (บ้านเมาะหลวง) ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน และร่วมกิจกรรมร่วมกันโดยมีรายละเอียดร่วมกิจกรรมดังนี้

เวลา 06.00 น. เริ่มลงทะเบียน ณ เทศบาลตำบลแม่เมาะ
เวลา 07.00 น. – เริ่มปล่อยตัวนักปั่นจักรยาน ณ เทศบาลตำบลแม่เมาะ
– ปั่นจักรยานไปตามเส้นทางที่กำหนด (รวมระยะทาง 37 กิโลเมตร)
เวลา 11.00 น. ถึงจุดพักรับประทานอาหารกลางวัน ณ ถ้ำดอยน้อย (หลังศาลหลักเมืองอำเภอแม่เมาะ) บ้านเมาะหลวง
เวลา 12.00 น. เสร็จสิ้นกิจกรรม

ท่านที่สนใจร่วมกิจกรรม สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือแจ้งชื่อร่วมกิจกรรมได้ที่ คุณตา เบอร์โทรศัพท์.085-7160699 รับสมัครตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 10 มิถุนายน 2560 นี้