เชิญเที่ยวงาน ” ท่องเที่ยวแผ่นดินหวิดและสรงน้ำพระธาตุขอุปคำ ประจำปี 2561 “

เทศบาลตำบลแม่เมาะ โดยงานส่งเสริมการท่องเที่ยว เชิญเที่ยวงาน ” ท่องเที่ยวแผ่นดินหวิดและสรงน้ำพระธาตุขอุปคำ ประจำปี 2561 ” วันจันทร์ ที่ 14 พฤษภาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป ณ บริเวณแหล่งท่องเที่ยวแผ่นดินหวิด หมู่ที่ 5 ตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ซึ่งภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจหลากหลายอย่าง อาทิ
– ขบวนแห่เครื่องสักการะ
– สรงน้ำพระธาตุขอุปคำ
– การแสดงย้อนตำนานแผ่นดินหวิดโดยเยาวชนตำบลแม่เมาะ
– การเสวนา ” ย้อนตำนานแผ่นดินหวิด “
– การประกวด ” จ๊อยซอแผ่นดินหวิด ”
– การแข่งขันชกมวยไทย
– รำวงย้อนยุคและรำวงมาตรฐาน

ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลแม่เมาะ