เทศบาลตำบลแม่เมาะ ชุมชนบ้านเมาะหลวง ยินดีต้อนรับนักท่องเที่ยว ช่วงเทศกาลท่องเที่ยวแม่เมาะ ครั้งที่ ๑๕ ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ นี้ นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวงานเข้าร่วมกิจกรรมแวะลัดเลาะชุมชน โดยแวะสักการะศาลหลักเมืองแม่เมาะ ศูนย์วัฒนธรรมอำเภอแม่เมาะ ที่ประดิษฐานพระพุทธเจ้า ๓ องค์

พระเจ้าเงี้ยวล้ำค่า ผาช้างงามตา บูชาศาลหลักเมือง ลือเลื่องเมืองถ่านหิน เยือนถิ่นภูเขาไฟ อัศจรรย์ใจแผ่นดินหวิด //คำขวัญประจำตำบลแม่เมาะ ตำบลแม่เมาะที่มีเส้นทางท่องเที่ยว ก่อนไปถึงกฟผ.แม่เมาะ และในช่วงเทศกาลท่องเที่ยวแม่เมาะ ครั้งที่ ๑๕ ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ นี้ นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวงานเข้าร่วมกิจกรรมแวะลัดเลาะชุมชน โดยแวะสักการะศาลหลักเมืองแม่เมาะ ศูนย์วัฒนธรรมอำเภอแม่เมาะ ที่ประดิษฐานพระพุทธเจ้า ๓ องค์ ชมนิทรรศการที่จัดแสดงภายในศูนย์วัฒนธรรมอำเภอแม่เมาะ เรื่องราวตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันของอำเภอแม่เมาะ ท้ายนี้อย่าลืมมาเที่ยวตำบลแม่เมาะกันเยอะๆนะครับ..

ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลแม่เมาะ

Related posts