โครงการท่องเที่ยวแผ่นดินหวิด และ สรงน้ำพระธาตุขอุปคำ ประจำปี ๒๕๖๑

เทศบาลตำบลแม่เมาะ โดย งานส่งเสริมการท่องเที่ยว สำนักปลัดเทศบาลฯ จัดโครงการท่องเที่ยวแผ่นดินหวิด และ สรงน้ำพระธาตุขอุปคำ ประจำปี ๒๕๖๒ วันอาทิตย์ ที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ เมื่อเวลา ๑๐.๐๐ น. นายชูชีพ บุนนาค นายกเทศมนตรีตำบลแม่เมาะ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่เมาะ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้ใหญ่บ้านบ้านปงชัย ร่วมให้การต้อนรับประธานในพิธีเปิดงาน ซึ่งได้รับเกียรติจาก ท่านพินิจ จันทรสุรินทร์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ ส่วนราชการอำเภอแม่เมาะ หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ท่านผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานดังกล่าวกันอย่างเนืองแน่น ขบวนแห่เครื่องสักการะ และกิจกรรมที่จัดขึ้นในวันนี้มีหลายกิจกรรม อาทิ การแข่งขัน ” คนบ่เก่า เล่าเรื่องแผ่นดินหวิด ” กิจกรรมรำวงย้อนยุคและรำวงมาตรฐาน การแข่งขันชกมวยไทย นิทรรศการภาพถ่ายแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของอำเภอแม่เมาะ อีกทั้งมีการแสดงหลายหลายอย่างในระหว่างพิธีเปิดและตลอดงาน นอกจากนั้นประธานในพิธีเปิดพร้อมด้วยท่านผู้มีเกียรติได้ร่วมจุดบ้องไฟถวายเป็นพุทธบูชา และร่วมสักการะพระธาตุขอุปคำ ณ บริเวณแหล่งท่องเที่ยวแผ่นดินหวิด บ้านปงชัย ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ