โครงการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปี 2562

เทศบาลตำบลแม่เมาะ กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม จัดโครงการงาน ” รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุตำบลแม่เมาะ ประจำปี ๒๕๖๒ ” เมื่อวันเสาร์ ที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายชูชีพ บุนนาค นายกเทศมนตรีตำบลแม่เมาะ นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่เมาะ หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่เทศบาล เดินขบวนอัญเชิญน้ำขมิ้นส้มป่อย สุมหมากพลู ขบวนตุงสงกรานต์ เข้าสู่่บริเวณงาน ซึ่งได้รับเกียรติจากนายนิมืตร ผดุงศิลป์ไพโรจน์ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน และประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย พิธีเจริญพระพุทธมนต์ การแสดงตีกลองปู่จา ฟ้อนนกกิ่งกะหลา การแสดงของแม่บ้าน ม.๘ กิจกรรมการแสดงของผู้สูงอายุแต่ละหมู่บ้านในเขตเทศบาลฯ การประกวดดาวเด่น กิจกรรมข่วงพญ๋า โดยจัดงานดังกล่าวนี้ขึ้น ณ บริเวณศูนย์วัฒนธรรมแม่เมาะ ( ลานพระพุทธรูป ๓ องค์ ) บ้านเมาะหลวง หมู่ที่ ๘ ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง ที่ผ่านมา…

ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์เทศบาตำบลแม่เมาะ

Related posts