๙ ธันวาคม ของทุกปีเป็นวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย)

…วันจันทร์ ที่ ๙ ธันวาคม ของทุกปีเป็นวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) // เทศบาลตำบลแม่เมาะ นำทีมโดย นายชูชีพ บุนนาค นายกเทศมนตรีตำบลแม่เมาะ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลแม่เมาะ ร่วมงาน ” คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต ” ประจำปี ๒๕๖๒ ณ หอประชุมจังหวัดลำปาง ซึ่งมีนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดงาน และมีนายรณรงค์ เสาเหม ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดลำปาง กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการฯ กิจกรรมในวันนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง มอบรางวัลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ( ITA Award 2019 ) ของจังหวัดลำปาง ก่อนที่จะมีการรับสัญญาณการถ่ายทอดสดจากส่วนกลาง นายกรัฐมนตรีประกาศเจตนารมณ์เนื่องในโอกาสอันดี ๙ ธันวาคม วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (International Anti-Corruption Day) เราจึงจะขอพาทุกคนไปทำความรู้จักกับวันสำคัญนี้ รวมถึงที่มา และสิ่งที่เราจะร่วมกันทำได้ เพื่อโลกและชุมชนของเรา…

ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลแม่เมาะ

Related posts