ประกาศเทศบาลตำบลแม่เมาะ เรื่อง การรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นมาดำรงตำแหน่งที่ว่างตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี จำนวน 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา

ประกาศเทศบาลตำบลแม่เมาะ เรื่อง การรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นมาดำรงตำแหน่งที่ว่างตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี จำนวน 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา ดังนี้

1.ตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับปฎิบัติการ/ชำนาญการ จำนวน 1 อัตรา

2.ตำแหน่งประเภททั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ระดับปฎิบัติงาน/ชำนาญงาน จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 

Related posts