ประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอแม่เมาะ นายเอนก แก้วกำพล แนะนำตัว เนื่องด้วยตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลแม่เมาะ วันจันทร์ ที่ 31 พฤษภาคม 2564

เทศบาลตำบลแม่เมาะ เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอแม่เมาะ // วันจันทร์ ที่ 31 พฤษภาคม 2564 เมื่อเวลา 09.30 น. นายพนมพร ตุ้ยกาศ นายอำเภอแม่เมาะ แนะนำตัว เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ พร้อมทั้งเปิดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ/ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ / องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอแม่เมาะ โดยในที่ประชุมมีการหารือข้อระเบียบวาระที่สำคัญหลายเรื่อง ทั้งในส่วนของเทศบาลตำบลแม่เมาะ นายเอนก แก้วกำพล แนะนำตัว เนื่องด้วยตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลแม่เมาะ หลังจากที่มีการประกาศรับรองผลการเลิอกตั้งนายกเทศมนตรี และ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่เมาะ อย่างเป็นทางการ ณ ห้องประชุมอำเภอแม่เมาะ (ชั้น2) เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา…

ข่าวโดย : #งานประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลแม่เมาะ

Related posts