ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพนักงานเทศบาล โดยไม่ต้องดำเนินการสอบแข่งขันได้ในกรณีที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย อันดับ ครูผู้ช่วย

Related posts