ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนภายในหมู่บ้าน สายบ้านนายโกศล กำลังมาก ถึงแยกบ้านเวียงสวรรค์ บ้านห้วยรากไม้ หมู่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

Related posts