กีฬาเชื่อมสัมพันธ์ภายใน บ้านปงชัย ครั้งที่๗

วันอาทิตย์ ที่ 9 เมษายน 2560 เมื่อเวลา 09.00 น. นายชูชีพ บุนนาค นายกเทศมนตรีตำบลแม่เมาะ ได้รับเกียรติกล่าวเปิดงานกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ภายใน บ้านปงชัย ครั้งที่๗ พร้อมด้วยนางสาวพนิดา ทักษิณาพิมุข นายกสมาคมพัฒนาแม่เมาะ กฟผ. แม่เมาะ ผู้ใหญ่อบ สอนทิพย์ และกรรมการหมู่บ้าน พิธีเปิดมีการแสดงโดย กลุ่มน้องเยาวชนสมาชิก TO BE NUMBER ONE บ้านปงชัย กิจกรรมการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน เพื่อแสดงถึงความสามัคคี ของคนในชุมชน ผู้ใหญ่อบ สอนทิพย์ และกรรมการหมู่บ้าน เพื่อแสดงถึงความสามัคคี ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของคนในชุมชน

Related posts