จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการเทศบาลตำบลแม่เมาะ

เทศบาลตำบลแม่เมาะ โดย กองสวัสดิการสังคมฯ และ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นำทีมโดย นายชูชีพ บุนนาคนายกเทศมนตรีตำบลแม่เมาะ พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่เมาะ ได้ลงพื้นที่เยี่ยมเยือนผู้สูงอายุ และ ผู้พิการ ของเทศบาลตำบลแม่เมาะ โดยออกบริการจ่ายเบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุ ประจำเดือนพฤษภาคม ในระหว่างวันที่ 3 – 4 พฤษภาคม 2560 โดยมีการตรวจสุขภาพของผู้สูงอายุ และ ผู้พิการ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจสร้างสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงแก่ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ที่ผ่านมา

 

[supsystic-gallery id=3]

Related posts