รางวัลหน่วยกู้ชีพดีเด่น ระดับ BLS

วันศุกร์ ที่ 31 มีนาคม 2560 นำโดย นายชูชีพ บุนนาค นายกเทศมนตรีตำบลแม่เมาะ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลแม่เมาะ ร่วมงานประชุมวิชาการการแพทย์ฉุกเฉินระดับชาติครั้งที่ 11 สืบสานพระราชปณิธาน รวมใจเพื่อคุณภาพการแพทย์ฉุกเฉินไทยสู่เวทีโลก ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 มีนาคม – 31 มีนาคม 2560 เน้นพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินไทยให้ได้มาตรฐานสู่ระดับสากล และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และในโอกาสนี้ เทศบาลตำบลแม่เมาะ ได้รับคัดเลือกเป็นหน่วยกู้ชีพดีเด่น ระดับ BLS โดยนายชูชีพ บุนนาค นายกเทศมนตรีตำบลแม่เมาะ ได้รับเกียรติขึ้นรับรางวัลจากเรืออากาศเอกนายแพทย์อัจฉริยะ แพงมา เลขาธิการ สพฉ. ณ ศูนย์ประชุม อิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี ที่ผ่านมา

Related posts