วันท้องถิ่นไทย 18 มีนาคม 2560

เทศบาลตำบลแม่เมาะ สังกัดกระทรวงมหาดไทย ร่วมงานวันท้องถิ่นไทย วันที่ 18 มีนาคม 2560 เมื่อเวลา 09.00 น. นายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะและกล่าวถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และกล่าวสารของพลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ร่วมพิธีกันอย่างเนืองแน่น ณ สนามด้านหน้าศาลากลางจังหวัดลำปาง

Related posts