วันสตรีสากล ประจำปี 2560

เมื่อเวลา 09.00 น. วันศุกร์ ที่ 10 มีนาคม 2560 นายชูชีพ บุนนาค นายกเทศมนตรีตำบลแม่เมาะ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่เมาะ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานวันสตรีสากล ” สตรีแม่เมาะยุคใหม่ร่วมใจก้าวไกล สู่ไทยแลนด์ 4.0 ” โดยได้รับเกียรติจากท่านนายอำเภอแม่เมาะ นายชูศักดิ์ รู้ยิ่ง มาเป็นประธานในพิธีเปิด และพัฒนาชุมชนอำเภอแม่เมาะกล่าวรายงาน โดยภายในกิจกรรมช่วงเช้าได้มีการเดินขบวนพาเหรด ของกลุ่มสตรีแต่ละตำบล การเสวนา ในหัวข้อ ” สตรีแม่เมาะยุคใหม่ร่วมใจก้าวไกล สู่ไทยแลนด์ 4.0 ” โดยมีนางสาวชญากร วงค์อะถะ รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลแม่เมาะ ร่วมเสวนาบนเวทีด้วย การจัดนิทรรศการแสดงผลงานของชุมชน และกลุ่มสตรีแต่ละหมู่บ้าน และการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ ” เปลี่ยนวิธีคิด ชีวิตเปลี่ยน ” โดย พันตรีสุธี สุขสากล อนุศาสนาจารย์ กรมการทหารสื่อสาร ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง

Related posts