วัน อสม.แห่งชาติ ประจำปี 2560

วันพุธ ที่ 15 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายชูชีพ บุนนาค นายกเทศมนตรีตำบลแม่เมาะ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่เมาะ และหัวหน้าส่วนราชการร่วมงานวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ โดยมีนายอำเภอแม่เมาะ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน และนางศิริพร วงศ์คำ ประธาน อสม.อำเภอแม่เมาะ กล่าวรายงาน ซึ่งการจัดงานวัน อสม.แห่งชาติ ประจำปี 2560 มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณ อสม.ให้เป็นที่ประจักษ์ แก่ประชาชน รวมถึงผลงาน การพัฒนาด้านสาธารณสุข ของ อสม.ที่นำมาจัดแสดงนิทรรศการ ในโอกาสนี้ทางผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่เมาะ กล่าวให้โอวาสแก่ พี่น้อง อสม.อำเภอแม่เมาะ และ มีหน่วยงาน กฟผ.แม่เมาะ สมาคมอาสาสมัครสาธารณสุขจังหวัดลำปาง สมาคมพัฒนาแม่เมาะ ที่สนับสนุนงบประมาณในการจัดงานและมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรของ อสม.ดีเด่น ณ อาคารเอนกประสงค์ ริมสระน้ำ บ้านใหม่นาแขม ตำบลแม่เมาะ จังหวัดลำปาง

Related posts