ศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์เกี่ยวกับผู้สูงอายุ

วันพฤหัส ที่ 6 เมษายน 2560 เมื่อเวลา 10.00 น. เทศบาลตำบลแม่เมาะ นำโดย นายชูชีพ บุนนาค นายกเทศมนตรี พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่เมาะ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานองค์การบริหารส่วนตำบลไกรนอก อำเภอกงไกรลาส จังหวัดสุโขทัย ในการศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์เกี่ยวกับผู้สูงอายุในตำบลแม่เมาะ ณ ห้องประชุมเมาะหลวง เทศบาลตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง

Related posts