เริ่มแล้วกับงานมหกรรมอาหารปลอดภัยและผลิตภัณฑ์ชุมชน 17 มกราคม 2560

เริ่มแล้วกับงานมหกรรมอาหารปลอดภัยและผลิตภัณฑ์ชุมชน 17 มกราคม 2560 วันนี้วันแรก และพิธีเปิดในวันพรุ่งนี้ที่ 18 มกราคม 2560 ภายในบริเวณงานเชิญท่านชม-นิทรรศการด้านสุขาภิบาลอาหาร / การออกร้านจำหน่ายอาหาร /การออกร้านของกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชน /การประกวดร้องเพลง เพื่อพ่อ / การสาธิตกลุ่มอาชีพตามแนวพพระราชดำรัสในหลวงรัชกาลที่ 9 / การจำหน่ายสินค้า ธงฟ้า พบกันตั้งแต่ เวลา 09.00-21.00 น ทั้ง 2 วัน 17-18 มกราคม 2560 ณ.ศูนย์การเรียนรู้บ้านใหม่นาแขม หมู่ 7 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง

Related posts