โครงการพัฒนาศักยภาพ คณะกรรมการสภาเด็กและเยาวชนตำบลแม่เมาะ

เทศบาลตำบลแม่เมาะ ร่วมกับ กองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดลำปาง จัดโครงการพัฒนาศักยภาพ คณะกรรมการสภาเด็กและเยาวชนตำบลแม่เมาะ ระหว่างวันที่ 18 – 21 เมษายน 2560 วันอังคาร ที่ 18 เมษายน 2560 เวลา 09.30 น. นายชูชีพ บุนนาค นายกเทศมนตรีตำบลแม่เมาะ ได้รับเกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการดังกล่าว กิจกรรมสันทนาการเพื่อการพัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการสภาเด็กและเยาวชนตำบลแม่เมาะ โดยมีเยาวชนและตัวแทนจากชุมชน ได้ร่วมกันทำกิจกรรมกันอย่างสนุกสนาน โดยทีมวิทยากรจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ณ ห้องประชุมเมาะหลวง สำนักงานเทศบาลตำบลแม่เมาะ หลังจากนั้นได้เดินทางไปศึกษาดูงานที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เขื่อนรัชชประภา (เขื่อนเชี่ยวหลาน-กุ้ยหลินเมืองไทย) ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

Related posts