การอบรม และประชุม คณะกรรมกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลแม่เมาะ

เมื่อเวลา 09.30 น. วันอังคาร ที่ 16 พฤษภาคม 2560 นายชูชีพ บุนนาค นายกเทศบาลตำบลแม่เมาะ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่เมาะ เจ้าหน้าที่เทศบาลฯ ได้ให้เกียรติมาร่วมรับฟังการอบรม และประชุม คณะกรรมกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลแม่เมาะ ซึ่งมีนางสาวจารุนันนท์ กอบกระโทก ประธานกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลแม่เมาะ กล่าวทักทายและต้อนรับคณะกรรมการกองทุนฯ ณ ห้องประชุมเมาะหลวง สำนักงานเทศบาลตำบลแม่เมาะ ที่ผ่านมา

ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลแม่เมาะ

Related posts