โครงการเข้าปฏิบัติธรรม จริยธรรม ประจำปี 2560

เทศบาลตำบลแม่เมาะ ศูนย์เยาวชนตำบลแม่เมาะจัดกิจกรรม โครงการเข้าปฏิบัติธรรม จริยธรรม ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 12-13 พฤษภาคม 2560  โดยนายกเทศมนตรีตำบลแม่เมาะ ให้เกียรติมาเป็นประธานในการมอบเกียรติบัตรให้แก่เยาวชน พร้มอด้วยนางสาวชญากร วงศ์อะถะ รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่เมาะได้ทำอาหารกลางวัน และของว่างมาร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ วัดทุ่งกล้วยโพธาราม ตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง

ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลแม่เมาะ

Related posts