พิธีมอบเกียรติบัตรตามโครงการผู้สูงอายุยิ้ม ( โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลแม่เมาะ )

เทศบาลตำบลแม่เมาะ จัดพิธีมอบเกียรติบัตรตามโครงการผู้สูงอายุยิ้ม ( โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลแม่เมาะ ) เมื่อเวลา 09.00 น. นายชูชีพ บุนนาค นายกเทศมนตรีตำบลแม่เมาะ กล่าวรายงานต่อท่านประธานในพิธี โดยได้รับเกียรติจากนายชูศักดิ์ รู้ยิ่ง นายอำเภอแม่เมาะ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลฯ นางสาวพนิดา ทักษิณาพิมุข นายกสมาคมพัฒนาแม่เมาะ พร้อมด้วยกรรมการสมาคมฯ และ รวมถึง

ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่เมาะ โรงพยาบาลแม่เมาะ และท่านผู้มีเกียรติที่มาร่วมแสดงความยินดีกับผู้สูงอายุตำบลแม่เมาะ ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ ตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง

 

Related posts