เจ้าหน้าที่งานป้องกันฯ ออกให้ความรู้เรื่องการดับเพลิงขั้นต้นและอพยพหนีไฟ

เมื่อวันพุธ ที่ 17 พฤษภาคม 2560 เจ้าหน้าที่งานป้องกันฯ เทศบาลตำบลแม่เมาะได้ส่งเจ้าหน้าที่ออกให้ความรู้เรื่องการดับเพลิงขั้นต้นและอพยพหนีไฟให้กับพนักงานไทวัสดุ สาขาลำปาง ณ ห้องประชุมพนักงานไทวัสดุ สาขาลำปาง

Related posts