อบรมการจัดเก็บภาษีบำรุง อบจ. จากสถานการค้ายาสูบ (แม่เมาะ)

วันที่ 29 พฤษภาคม 2560 เมื่อเวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลแม่เมาะ ต้อนรับคณะทำงานจาก อบจ.ลำปาง โดยได้รับเกียรติจากรองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง นางสุพรรณี สุขสันต์รุ่งเรืองเป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรม/สัมมนาพัฒนาการจัดเก็บรายได้ของ อบจ.ลำปาง ภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากสถานการค้ายาสูบ ประจำปี 2560 โดยมีเจ้าหน้าที่ / พนักงานเทศบาลตำบลแม่เมาะ เข้าร่วมรับฟังการบรรยายจาก นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ นายบุญเสริม จันทร์กันธะ ฝ่ายกฎหมาย สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำปาง เป็นวิทยากรให้ความรู้ด้าน กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการค้ายาสูบ และการการเสียภาษีสรรพสามิตที่ถูกต้อง ให้แก่ผู้ประกอบการค้ายาสูบในพื้นที่อำเภอแม่เมาะ ณ ห้องประชุมเมาะหลวง เทศบาลตำบลแม่เมาะ

[supsystic-gallery id=6]

Related posts