การประชุมการจัดงานฉลองสมโภชศาลหลักเมืองอำเภอแม่เมาะ

วันอังคาร ที่ 6 มิถุนายน 2560 เมื่อเวลา 10.00 น.นายนิมิตร ผดุงศิลป์ไพโรจน์ นายอำเภอแม่เมาะ ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานการประชุมการจัดงานฉลองสมโภชศาลหลักเมืองอำเภอแม่เมาะ พิธียกฉัตร วางศิลาฤกษ์ อัญเชิญเสาหลักเมือง ณ ห้องประชุมเมาะหลวง สำนักงานเทศบาลตำบลแม่เมาะ โดยในการประชุมครั้งนี้ มีระเบียบวาระ ที่สำคัญหลายเรื่อง โดยจะมีพิธีทอดผ้าป่าสบทบ ระหว่างวันที่ 25-26 มิถุนายน 2560 มีกำหนดการพิธีฯ ดังนี้

**** วันที่ 25 มิถุนายน 2560 ****
– เวลา 08.00 น. เป็นต้นไปพิธีบวงสรวง
– เวลา 16.00 น. ร่วมอนุโมทนาถวายผ้าป่า
– เวลา 19.00 น. พิธีสวดเบิก

**** วันที่ 26 มิถุนายน 2560 ****
– เวลา 09.00 น. เป็นต้นไปเริ่มประกอบพิธีทางศาสนา
– พิธียกฉัตร วางศิลาฤกษ์อัญเชิญเสาหลักเมือง
– การแสดงรำถวาย ฟ้อนเล็บ ฟ้อนนกฟ้อนโต
– พิธีฟ้อนผี

หมายเหตุ : เชิญร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพ ปัจจัยถวายพระสงฆ์รูปละ 1,000 บาท ถวายเครื่องไทยทาน เจ้าภาพโรงทาน ตามกำลังศรัทธา

Related posts