นักเรียนผู้สูงอายุรวมตัวกันเพื่อทำดอกไม้จันทน์ ถวายในหลวงรัชกาลที่ 9

โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลแม่เมาะ วันพุธ ที่ 7 มิถุนายน 2560 วันนี้ต่างมารวมตัวกันเพื่อทำดอกไม้จันทน์ ถวายในหลวงรัชกาลที่ 9 โดยวิทยากรทางศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่เมาะมาให้ความรู้และสาธิตการทำดอกไม้จันทน์ ซึ่งแต่ละกลุ่มมีโอกาสทำดอกไม้จันทน์ คนละ 2 – 3 ดอก เพื่อถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งเป็นกิจกกรรมตารางเรียนของโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลแม่เมาะ ทุกวันพุธ ตั้งแต่เวลา 09.00 – 10.00 น. ณ วัดทุ่งกล้วยโพธาราม

Related posts