ใส่ใจ และ ห่วงใยสุขภาพของเด็กๆ โรงเรียนเทศบาลแม่เมาะ

วันจันทร์ที่ 5 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 -11.00 น. ผอ.แพตทิชา จันต๊ะไทย ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เยี่ยมเจ้าหน้าที่สาธารณสุข โรงพยาบาลแม่เมาะ ที่ตรวจสุขภาพร่างกายของเด็กๆ โรงเรียนเทศบาลแม่เมาะ ในสังกัดเทศบาลตำบลแม่เมาะ..

Related posts