กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จัดโครงการส่งเสริมกิจกรรมกีฬานันทนาการเพื่อสุขภาพ ประจำปี 2560 ” กิจกรรมเต้นไลน์แดนซ์ และ เต้นบาสะโล้ปเพื่อสุขภาพ ” ในระหว่างวันที่ 26 – 27 กรกฎาคม 2560

เทศบาลตำบลแม่เมาะ โดย กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จัดโครงการส่งเสริมกิจกรรมกีฬานันทนาการเพื่อสุขภาพ ประจำปี 2560 ” กิจกรรมเต้นไลน์แดนซ์ และ เต้นบาสะโล้ปเพื่อสุขภาพ ” ในระหว่างวันที่ 26 – 27 กรกฎาคม 2560 ตามกำหนดการที่แนบมาพร้อมนี้ ดังนั้นขอเชิญชวนท่านที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ได้ ณ อาคารเอนกประสงค์บ้านใหม่นาแขมพัฒนา เริ่มตั้งแต่เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป

Related posts