ผู้ว่าฯสุวัฒน์ พรมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้ให้เกียรติเดินทางมาเยี่ยมเยือนเทศบาลตำบลแม่เมาะ

วันพฤหัสบดี ที่ 20 กรกฎาคม 2560 เมื่อเวลา 10.50 น. นายสุวัฒน์ พรมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางได้ให้เกียรติเดินทางมาเยี่ยมเยือนเทศบาลตำบลแม่เมาะ พบปะและพูดคุยถึงภารกิจ ผลการดำเนินงานของกองช่างและเทศบาลตำบลแม่เมาะในภาพรวม ทั้งนี้นายปวงธรรม อุไรวงค์ ปลัดเทศบาลตำบลแม่เมาะ ,นางพรธนา พฤกษ์วราภรณ์ หัวหน้าสำนักปลัด และ นายธีทัต ธรรมธิกูล ผู้อำนวยการกองช่าง , นายจิรัฎฐ์ ยารังษี หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เทศบาลฯ ขอขอบคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางที่ได้ให้เกียรติเดินทางมาเยี่ยมเยือนสำนักงานเทศบาลตำบลแม่เมาะ หลังจากเสร็จสิ้นภาระกิจ ประธานในพิธีเปิดโครงการจัดซื้อสุกรขุนอำเภอแม่เมาะซึ่งจัดมอบโดยกองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา

ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลแม่เมาะ

Related posts