โครงการส่งเสริมกิจกรรมกีฬานันทนาการเพื่อสุขภาพ ประจำปี 2560

วันพฤหัสบดี ที่ 20 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.30 น. เทศบาลตำบลแม่เมาะ โดย กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จัดโครงการส่งเสริมกิจกรรมกีฬานันทนาการเพื่อสุขภาพ ประจำปี 2560 ‘ กิจกรรมลีลาสเพื่อสุขภาพ ” นายชูชีพ บุนนาค นายกเทศมนตรีตำบลแม่เมาะ ประธานในพิธีเปิดโครงการ นายปวงธรรม อุไรวงศ์ ปลัดเทศบาลตำบลแม่เมาะ กล่าวรายงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่เมาะ หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่เทศบาลฯ และผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 – 21 กรกฎาคม 2560 ณ อาคารเอนกประสงค์บ้านใหม่นาแขมพัฒนา หมู่ที่ 7 ตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง

[supsystic-gallery id=’9′]

ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลแม่เมาะ

Related posts