เชิญชวนจิตอาสา และ ผู้ที่สนใจร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน (ดอกดารารัตน์)

 

เชิญชวนจิตอาสา และ ผู้ที่สนใจร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน (ดอกดารารัตน์) เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และ มุ่งเน้นให้ประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความเป็นมาของดอกไม้จันทน์และฝึกทักษะในการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ ๙ เทศบาลตำบลแม่เมาะจึงได้จัดกิจกรรมจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน (ดอกดารารัตน์) ซึ่งจะมีการเปิดโครงการและฝึกอบรมในวันจันทร์ ที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมเมาะหลวง และ ดำเนินการตามโครงการดังกล่าวไปจนถึง วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐

 

Related posts