เชิญบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ดูแลงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สมาชิก อปพร. อาสาสมัครกู้ภัยฯ

วันพฤหัสบดี ที่ 27 กรกฎาคม 2560 เชิญบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ดูแลงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สมาชิก อปพร. อาสาสมัครกู้ภัยฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ของเทศบาลตำบลแม่เมาะ เข้าร่วมโครงการฝึกซ้อมแผนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2560 ในวันพฤหัสบดี ที่ 27 กรกฎาคม 256 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมเมาะหลวง สำนักงานเทศบาลตำบลแม่เมาะ

ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลแม่เมาะ

Related posts