เชิญชวนเข้าร่วมโครงการ “คืนมือถือเก่า สร้างบุญ สร้างชาติ”

เทศบาลตำบลแม่เมาะ ได้จัดกิจกรรม ” คืนมือถือเก่า สร้างบุญ สร้างชาติ ” ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนได้แก่ กรมควบคุมมลพิษ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม สำนักงานกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ผู้ให้บริการเครือข่าย ผู้ผลิต ผู้จำหน่าย และผู้รับกำจัดโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ไม่ได้ใช้งานแล้วไปจัดการอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยผลตอบแทนที่ได้จะนำไปบริจาคให้องค์กรหรือมูลนิธิเพื่อการกุศล เทศบาลตำบลแม่เมาะ จึงขอเชิญชวนประชาชนทุกท่านนำโทรศัพท์มือถือ แบตเตอรี่ และอุปกรณ์ต่างๆที่ไม่ได้ใช้งานแล้วมาบริจาคได้ ณ จุดรับคืน สำนักงานเทศบาลตำบลแม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง ได้ทุกวันเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.

ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลแม่เมาะ

Related posts