การประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่เมาะ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2560

วันอังคาร ที่ 15 สิงหาคม 2560 เวลา 09.30 น. เทศบาลตำบลแม่เมาะ ได้มีการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่เมาะ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2560 นางนิลุบล วินิจฉัย สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่เมาะ เขต 2 ประธานสภาเทศบาลตำบลแม่เมาะ เปิดการประชุม พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่เมาะ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่เมาะ

วันอังคาร ที่ 15 สิงหาคม 2560 เวลา 09.30 น. เทศบาลตำบลแม่เมาะ ได้มีการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่เมาะ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประ…

โพสต์โดย ประชาสัมพันธ์ ทต.แม่เมาะ บน 14 สิงหาคม 2017

ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลแม่เมาะ

Related posts