พิธีเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบมราชินีนาถ 65 พรรษา

เทศบาลตำบลแม่เมาะ โดยนายชูชีพ บุนนาค นายกเทศมนตรีตำบลแม่เมาะ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่เมาะ ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างเทศบาลตำบลแม่เมาะ ร่วมพิธีเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบมราชินีนาถ 65 พรรษา วันที่ 12 สิงหาคม 2560 โดยได้รับเกียรติจากท่านนายอำเภอแม่เมาะ นายนิมิตร ผดุงศิลป์ไพโรจน์ เป็นประธานในพิธีในภาคเช้าและภาคค่ำ จัดขึ้น ณ หอประชุมโรงเรียนแม่เมาะวิทยา อันได้แก่
1.เวลา 07.00 น. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร พระสงค์ จำนวน 10 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบิตรและถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
2.เวลา 08.30 น. ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และพิธีทางศาสนามหามงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 12 สิงหาคม 2560
3.เวลา 17.30 น. ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ร่วมกับองค์กรภาครัฐและเอกชนอำเภอแม่เมาะ ทุกหมู่เหล่า

Related posts