โครงการส่งเสริมอาชีพเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่

วันศุกร์ ที่ 11 สิงหาคม 2560 เทศบาลตำบลแม่เมาะ โดยกองสวัสดิการสังคม จัดโครงการส่งเสริมอาชีพเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ เวลา 10.30 น. นายชูชีพ บุนนาค นายกเทศมนตรีตำบลแม่เมาะ พร้อมด้วย นายธันย์ นุชนิยม รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่เมาะ นายเมธา แก้วสุทธิ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่เมาะ ผู้นำชุมชน และ ประชาชน ร่วมรับฟังการบรรยาย อบรมให้ความรู้เรื่องการเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ โดย วิทยากรจากสำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่เมาะ ณ ที่ทำการเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ บ้านใหม่มงคล หมู่ที่ 10 ตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง

วันศุกร์ ที่ 11 สิงหาคม 2560 เทศบาลตำบลแม่เมาะ โดยกองสวัสดิการสังคม จัดโครงการส่งเสริมอาชีพเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ เวลา 10.30…

โพสต์โดย ประชาสัมพันธ์ ทต.แม่เมาะ บน 11 สิงหาคม 2017

ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลแม่เมาะ

Related posts