โครงการเทิดไท้องค์ราชินี คู่บารมีองค์ราชันย์

วันศุกร์ ที่ 11 สิงหาคม 2560 เวลา 09.30 น. นายชูชีพ บุนนาค นายกเทศมนตรีตำบลแม่เมาะ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้นำชุมชน เจ้าหน้าที่ และ พนักงานเทศบาล รวมถึงประชาชนในตำบลแม่เมาะ จัดโครงการเทิดไท้องค์ราชินี คู่บารมีองค์ราชันย์ ซึ่งได้รับเกียรตินายนิมิตร ผดุงศิลป์ไพโรจน์ นายอำเภอแม่เมาะ ประธานในพิธีเปิดโครงการฯ เปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ถวายราชสักการะหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 และบำเพ็ญประโยชน์ทาสีอาคาร ณ วัดนาแขม หมู่ที่ 11 ตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง

วันศุกร์ ที่ 11 สิงหาคม 2560 เวลา 09.30 น. นายชูชีพ บุนนาค นายกเทศมนตรีตำบลแม่เมาะ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ หัวห…

โพสต์โดย ประชาสัมพันธ์ ทต.แม่เมาะ บน 11 สิงหาคม 2017

ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลแม่เมาะ

Related posts