โรงเรียนเทศบาลแม่เมาะ จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2560

วันศุกร์ ที่ 11 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายชูชีพ บุนนาค นายกเทศมนตรีตำบลแม่เมาะ พร้อมด้วย นายธันย์ นุชนิยม รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่เมาะ คณะผู้บริหารเทศบาลฯ สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ คณะครู ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนเทศบาลแม่เมาะ ร่วมพิธีเปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ถวายราชสักการพหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 และจัดกิจกรรมเพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักในพระราชกรณียกิจ และระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ณ โรงเรียนเทศบาลแม่เมาะ ตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง

ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลแม่เมาะ

Related posts