กองทุนพัฒนาไฟฟ้ามอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนเทศบาลแม่เมาะ

ด้วยงบประมาณของกองทุนพัฒนาไฟฟ้ามอบหมายให้สมาคมพัฒนาแม่เมาะเป็นผู้ดำเนินการแทนกองทุนฯโดยได้แบ่งเงินทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่เรียนอยู่ในสถานศึกษาเขตพื้นที่แม่เมาะ ในการนี้นักเรียนโรงเรียนเทศบาลแม่เมาะได้รับทุนดังกล่าวด้วย ทางโรงเรียนจึงได้จัดการกำหนดมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน ในวันพุธที่ 16 สิงหาคม 2560 ณ บริเวณโรงเรียนเทศบาลแม่เมาะ ตั้งแต่เวลา 14.00 น. โดยมีนางปรีดาภรณ์ นครสุวรรณ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา และคณะครูโรงเรียนเทศบาลแม่เมาะ เป็นผู้อำนวยความสะดวกแจ้งประชาสัมพันธ์เรื่องของการรับทุนของนักเรียน

Related posts